Ale!

UV-L-ION Huonekohtainen Sisäilmanpuhdistin

699,90  (sis. alv.)

UUTUUS!

LED UV-VALO, Pitkä käyttöikä, Hybridikatalyytti, Ionisoiva. Ei tuota otsonia
L-ION parantaa sisäilman laatua vähentämällä tehokkaasti
viruksia, bakteereita, allergeeneja, hajuja ja VOK-yhdisteitä.

Kuvaus

UUTUUS!

LED UV-VALO Pitkä käyttöikä Hybridikatalyytti Ionisoiva Ei tuota otsonia
L-ION parantaa sisäilman laatua vähentämällä tehokkaasti
viruksia, bakteereita, allergeeneja, hajuja ja VOK-yhdisteitä
L-ION ilmanpuhdistuslaite kytketään
pistorasiaan verkkolaitteen avulla ja se puhdistaa
hiljaisesti ilman jota hengität.
VÄHENTÄÄ ILMASTA JA PINNOILTA:
Vir u k s i a
B a k t e e r e i t a
H o m e i t a
P i e n h i u k k a s i a
H a j u j a
S a v u j a
M i k r o b e j a
V O K – y h d i s t e i t ä.

-E r i l l i n e n 1 2 V v e r k k o l a i t e
-E i t u o t a o t s o n i a , e i s i s ä l l ä
e l o h o p e a a
-P i e n i e n e r g i a n k u l u t u s
-H e l p o s t i h u o l l e t t a v a
-L E D t e k n o l o g i a a
-I d e a a l i  r a t k a i s u  p i e n i i n  t i l o i h i n
-K e r a a m i n e n , p e s t ä v ä  k a t a l y y t t i
-B i – P o l a r i o n i s a a t t o r i
-P e s t ä v ä  e s i s u o d a t i n
-P i t k ä k ä y t t ö i k ä
-L ä h e s  ä ä n e t ö n

T h e L – I O N p u h d i s t a a  i l m a a  a k t i i v i s e s t i
t i e t e e n  u u s i e n  i n n o v a a t i o i d e n  a v u l l a . B i –
p o l a a r i n e n i   o n i s a a t i o , U V- v a l o j a  k e r a a m i n e n
k a t a l y y t t i  y h d i s t e t t y n ä  s a m a a n   l a i t t e e s e e n  o n
a k t i i v i n e n  p u h d i s t u s m e n e t e l m ä  v e r r a t t u n a
p e r i n t e i s i i n  i l m a a s u o d a t t a v i i n  l a i t t e i s i i n.

Tekniset tiedot:

E r i l l i n e n 1 2 V v e r k k o l a i t e
E i t u o t a o t s o n i a , e i s i s ä l l ä
e l o h o p e a a
P i e n i e n e r g i a n k u l u t u s
H e l p o s t i h u o l l e t t a v a
L E D t e k n o l o g i a a
I d e a a l i r a t k a i s u p i e n i i n t i l o i h i n
K e r a a m i n e n , p e s t ä v ä k a t a l y y t t i
B i – P o l a r i o n i s a a t t o r i
P e s t ä v ä e s i s u o d a t i n
P i t k ä k ä y t t ö i k ä
L ä h e s ä ä n e t ö n
Tekniset tiedot
L – I O N p u h d i s t a a  i l m a a   a k t i i v i s e s t i

-P u h d i s t u v a – a l u e 4 0 m ³
-Te k n o l o g i a U V / I o n i s a a t i o
-J ä n n i t e 1 2 V / 0 , 4 A
-S ä h k ö n k u l u t u s  5 W
-M i t a t  70 x 70 x 1 7 5 mm

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “UV-L-ION Huonekohtainen Sisäilmanpuhdistin”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *